Yükleniyor...

Gİzlİlİk Polİtİkası

CHİPPİN AYDINLATMA METNİ

Chippin Platformu'nun yöneticisi olan Tanı Pazarlama ve İletişim Hizmetleri A.Ş. ("Tanı"), tüketicilere çeşitli avantaj ve imkanlar sağlayan pazarlama programları oluşturan ve yöneten bir Koç Topluluğu şirketidir. Tanı, veri sorumlusu olarak gerek kendi kanalları, gerek programlara dahil üye işyeri/markaların her türlü kanalı ("Kanallar") aracılığıyla verilen kişisel ve alışveriş bilgilerinizi kaydetmekte ve işlemektedir. Tanı ve/veya üye şirketler/markalar yine bu üyelik onayında belirtilen benzeri amaçlarla farklı programlar ("Programlar") devreye alabilir. Chippin Platformu ve yine Tanı tarafından yönetilen Paro Programı gibi bu gibi bu Programlar'ın amacı, Tanı ve üye markaların genel ve/veya size özel ürün/hizmet önerilerinin, reklam, kampanya ve diğer faydalarının sunulmasıdır. 

a) Programlar dahilinde toplanan verileriniz ve toplama yöntemleri nelerdir? Toplanan veriler, Tanı'ya ve Programlar'a dahil markaların/şirketlerin mağaza, istasyon, çağrı merkezi, web sitesi, mobil uygulama, IOT cihazları ve diğer her türlü kanalına vermiş olduğunuz ad, soyad, doğum tarihi, telefon, e-posta, adres, plaka, anketlere verdiğiniz cevaplar, ziyaret ettiğiniz mağazalar, alışveriş detayınız, mobil uygulamalar ve IOT cihazlarınız aracılığıyla verdiğiniz lokasyon bilgileriniz, web siteleri ve mobil uygulamalar üzerindeki gezinme hareketleriniz ile davranış bilgileriniz (site/mobil uygulama üzerindeki hareketler, incelenen, sepete atılan ürün/ler ile siteye hangi sayfadan gelindiği gibi bilgiler), sosyal medya bağlantıları ile üyelik gerçekleştirmeniz halinde bu yolla alınan veriler, mobil cihazlar üzerinden alınabilecek olan cihaz bilgileri (cihaz tanımlama numarası, işletim sistemi, tarayıcı ismi, cihaz marka/model), çeşitli akıllı ürünler/cihazlar üzerinden ayrıca izin vermeniz halinde alınabilecek olan ürün/cihaz kullanım bilgileri ve burada sayılanlarla sınırlı olmaksızın tüm bu Kanallar aracılığıyla verilen diğer kişisel verilerdir. Toplanan veriler birlikte "Kişisel Veriler" olarak anılacaktır. 
Kişisel Verilerin İşlenmesi Rıza Beyanı?nı ("Rıza Beyanı") onayladığınız tarihten önce, Programlar'a dahil markalarda yapmış olduğunuz alışverişlerde bize alışveriş bilgileriniz yanında cep telefonu, plaka gibi tanımlayıcı kişisel verilerinizi vermeniz halinde bu bilgileriniz Programlar kapsamında şifreli olarak tutulacak olup, ancak Rıza Beyanı'na onay verdiğiniz tarihten itibaren, daha önce vermiş olduğunuz bu kişisel veriler ve alışveriş bilgileriniz de geriye dönük olarak açılacak ve Kişisel Verileriniz ile eşleşmiş olarak Programlar kapsamında ve işbu Aydınlatma Metni çerçevesinde işlenecektir. Aynı durum Paro özellikli kartlarınız için de geçerli olacak, Rıza Beyanı'ndan önce kartınız ile alışveriş yapmanız halinde Rıza Beyanı'na onay verdikten sonra kart ve alışveriş bilgileriniz de Kişisel Verileriniz ile eşleşerek işlenmeye devam edilecektir. 

b) Kişisel Veriler hangi amaçla işlenmektedir? Kanallardan toplanan Kişisel Veriler Tanı'ya aktarılır. Tanı, Programların sahibi olarak bu Kişisel Verileri kendi işleyebileceği gibi, işleyerek veya işlemeksizin üye markalara da aktarabilir. Kişisel Veriler, Tanı ve/veya Programlara üye şirketler/ markalar tarafından analiz edilerek Tanı, üye markalar ve/veya Program kapsamında işbirliği yapılacak firmaların genel ve/veya size özel ürün/hizmet önerilerinin, reklam, kampanya ve diğer faydaların sunulması, çeşitli platformlar üzerinden hedefli reklam gösterilmesi, vermiş olduğunuz iletişim bilgileriniz kullanılarak kısa mesaj, elektronik posta gönderilmesi, arama gerçekleştirilmesi ve benzeri yollarla tarafınızla iletişime geçilmesi, ticari elektronik ileti gönderilebilmesi, posta iletilmesi, anket ve telesatış uygulamaları, alışveriş verileriniz dahil bilgilerinizin analiz edilmesi, raporlanması, istatistiki analizler yapılması ve diğer benzeri pazarlama amaçları için işlenebilir. Yine bu amaçlarla işlenmek üzere Kişisel Veriler, kişisel veri konusunda işbirliği yapılacak şirketlere aktarılarak (bu şirketler Programlara üye olmayabilir) ve bu şirketlerde yer alan kişisel verileriniz tarafımıza aktarılarak, bu veriler birleştirilebilir, birleştirilen ve aktarılan veriler üzerinden hem Tanı ve Program Ortakları hem verinin aktarıldığı şirket tarafından işbu Aydınlatma Metni'nde belirtilen amaçlarla Kişisel Verileriniz işlenebilir ve birleştirilen Kişisel Veriler yine bu amaçlarla işlenmek üzere Taraflara aktarılabilir. Kişisel Veriler gerekli güvenlik önlemlerinin alınması ile bu Aydınlatma Metni'nde bahsedilen amaçların gerçekleştirilmesi için yurtiçinde tutulabileceği gibi yurtdışına da aktarılabilecektir.

c) Kişisel Veriler kimlere ve hangi amaçla aktarılabilir?  Kişisel Veriler, yukarıda belirtilen kapsamda işlenmek üzere veya işlenmiş hali ile Tanı'ya, Programlara dahil markalar ile bayi, acente ve franchise?larına, veri işbirliği yapılacak şirketlere, Koç Topluluğu'na dahil şirketlere, altyapı sağlayıcıları ve hizmet alınan 3. kişilere (gönderi şirketi, çağrı merkezi, danışmanlar gibi) ile sosyal medya hesaplarınız üzerinden tarafınıza hedefli reklam gösterimi yapılması amacıyla sosyal medya platformlarına ve ileride ortaya çıkabilecek diğer iletişim kanallarına aktarılabilir. Paro Programı?na dahil markalar Altunbilekler Ltd. Şti, Arçelik Pazarlama A.Ş. (Arçelik, Beko), Aygaz A.Ş. (Aygaz, Mogaz, Pürsu), Divan Turizm A.Ş., Ford A.Ş., Koçtaş A.Ş., Opet A.Ş., Otokoç A.Ş. (Avis, Otokoç), Öztaner Ltd. Şti (Özhan Market), Retail Two Ltd. Şti. (Forever New), RMK Classic Giyim A.Ş. (Brooks Brothers, Edwards), Setur A.Ş., Yapı ve Kredi Bankası A.Ş., Yurtiçi Kargo A.Ş. ve 1tıkla2kazan?dır. Programlara dahil olan markalar değişkendir. Markaların güncel listesi için lütfen www.paro.com.tr adresini ve www.chippin.com.tr adresini ziyaret ediniz.
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin web sitesi ve mobil uygulamaları üzerinden yapılacak uygulama, Kişisel Verilerinizi içermemek üzere, Siteler üzerindeki gezinme bilgilerinizin paylaşımı şeklinde olacaktır.

d) Kişisel Veri işlemenin hukuki sebebi nedir? Kişisel Verileriniz, Paro üyeliğinden faydalandırılmanız amacıyla açık rızanıza dayalı olarak işlenmektedir.

e) Kişisel Veri işlemenin süresi nedir? Kişisel Verileriniz, Programlar ve Tanı tarafından benzer amaçla oluşturulmuş tüm diğer programlar ve markalar tarafından, bu markaların üyeliği ile Programların devamı süresince ve sonrasında da, aksi tarafınızca açıkça belirtilmediği sürece işlenmeye devam edilecektir. Kişisel Verilerinizin silinmesi talebinizin bulunması halinde dahi Kişisel Verilerinizin açık rızaya tabi amaçlar için kullanımı sonlandırılacak, ancak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu?nun 5. ve 6. maddelerindeki amaçlarla işlenmeye devam edilecektir.

f) Kişisel Verilerinizin işlenmesi ile ilgili haklarınız nelerdir? Tanı tarafından kişisel bilgilerinizin işlenip işlenmediğini, işlenmişse buna ilişkin bilgileri, işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını, yurtiçinde veya yurtdışında verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, eksik veya yanlış olması hâlinde verilerin düzeltilmesini, ilgili mevzuatta öngörülen koşullar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini, düzeltme/silme/yok etme işlemlerinin verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini www.chippin.com.tr adresinde yer alan Başvuru Formu'nda belirtilen yöntemlerle talep etme hakkınız bulunmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ RIZA BEYANI

Chippin Aydınlatma Metni'nin (a) bendinde belirtilen Kişisel Verilerimin (b) bendinde belirtilen amaçlarla işlenmesini, (c) bendinde belirtilen amaçlarla yine (c) bendinde belirtilen kişilere aktarılmasını kabul ediyorum.